• industriAll global
 • industriAll europe
 • Retun See
 • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Dış İlişkiler Servisi

 • Meksika'da Honda'daki oylama dikkatle izlenecek

  Sayısız erteleme ve engellemeden sonra, Meksika Honda'da uzun süredir yapılması beklenen yetkili sendikayı belirleyecek oylama sonunda gerçekleşecek g...
 • IndustriALL'un maden sektöründeki kriz karşısındaki tutumu

  IndustriALL Küresel Sendika, mal fiyatlarındaki düşüş sonucunda maden sektöründe baş gösteren muazzam iş kıyımı karşısında kaygı duyuyor. Küresel ölçekteki işten atmalar ve istihdam kısıntıları şimdiye kadar görülmemiş boyutlarda.

 • IndustriALL Myanmar'da öncü kadın işçileri eğitiyor

  Kadınların ekonomik hakları ve bağımsızlığı hakkındaki Pekin Bildirgesi'nden 20 yıl sonra dünyanın birçok yerinde kadınlar hâlâ ekonomik eşitsizlikle karşı karşıya. 26-27 Temmuz 2015 günlerinde IndustriALL Küresel Sendika, Myanmar Sendikaları Merkez Konfederasyonu'yla (CTUM) birlikte, kadınlara yönelik yöneticilik/liderlik eğitimi düzenledi.

 • Sendikal hareket: zincirin ana halkası

  AFL-CIO'nun 2013'teki kongresi, sendikal hareketi ve onun müttefiklerini 21. yüzyılda ekonomik adalete ve demokrasiye yönelik müthiş bir toplumsal güc...
 • Yeterince tartışılmadığı için Brezilya Senatosu Petrobras tasarısının oylamasını erteliyor

  Brezilya Senatosu, bir tasarının teknik komitelerde incelenmeden doğrudan genel oylamaya geçilmesini öngören acil işler prosedürü çerçevesinde, Petrobras'la ilgili yasa tasarısını oylamak için 30 Haziran'da toplandı. Yasa Petrobras'a tanınmış Pre-Salt petrol yataklarını işletme tekelinin kaldırılmasını öngörüyor. Ne var ki Senato, daha ayrıntılı bir tartışma gerektiği düşüncesiyle, oylamanın ertelenmesine karar verdi.

 • Brezilya'da sendikalar Mercedes Benz işçileriyle dayanışmada

  Brezilya'da Mercedes Benz fabrikasında 500 işçinin işten atılmasını protesto etmek için başlatılan grev sürüyor ve grevci işçilere verilen destek artıyor. Kimya ve diğer sektörlerden sendika yöneticileri 25 Haziran'da grevci işçileri ziyaret ederek dayanışmalarını gösterdiler.

 • Kimya sektöründe işkolu toplu sözleşmelerine doğru

  Bu yılın başında Almanya'da kimya sektöründe bağıtlanan işkolu düzeyinde toplu sözleşmenin ardından, Belçika ve İspanya'da da IndustriALL Küresel Sendika üyesi örgütler kimya sektöründe önemli kazanımlar içeren toplu sözleşmeler bağıtladı.

 • Şili: İş yasası değişiyor

  Kararlı, güçlü ve düşüncelerinin arkasında durma cesaretine sahip bir kadın olan Barbara Figueroa düşündüğünü söylemekten sakınmıyor. Şili sendikal me...
 • Doğu Avrupa'daki IndustriALL üyesi sendikalar çelik ve maden sektörlerinde güçlenmeyi hedefliyor

  Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Ukrayna'daki IndustriALL Küresel Sendika üyesi örgütler, çelik ve maden sektörlerinde toplu pazarlığı güçlendirmeye yönelik stratejileri görüşmek üzere 4-5 Haziran günlerinde Gürcistan'ın Batum kentinde bir araya geldi.

 • IG Metall küresel sözleşmeleri güçlendirmeyi hedefliyor

  IndustriALL Küresel Sendika'nın Almanya'dan üyesi IG Metall'in 50 kadar yöneticisi ve işletme konseyi temsilcisi, sendikalarının müzakere ve uygulanmasında öncülük yaptığı küresel çerçeve sözleşmeleri değerlendirmek ve tartışmak üzere bir araya geldi.

Sayfalar